Què fem > Indústria > Convencional

Convencional

Fruites i verdures seleccionades en el camp, destinades a la indústria alimentària de transformació. Seguint els paràmetres habituals de pràctiques compatibles amb la millora i protecció del medi ambient.